POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI 2024

Tímto si Vás jménem výboru ZO ČSV Vrchlabí dovoluji pozvat na výroční členskou schůzi 2024

dne 1.3.2024 od 16 hodin

v Horním Lánově č.p. 64– Obecní hospoda

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Hniloba a mor včelího plodu v Horní Branné

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Výroční členská schůze

Český svaz včelařů, z.s. Základní organizace Vrchlabí

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI 2023

Tímto si Vás jménem výboru ZO ČSV Vrchlabí dovoluji pozvat na výroční členskou schůzi 2023
dne 23.3.2023 od 16 hodin
v Horním Lánově č.p. 47– Pension Bílý Hořec
Prosím o nahlášení účasti / neúčasti do 20.3.2023 – jedná se o zajištění občerstvení.

Těším se na setkání – Roman Frána předseda ZO ČSV Vrchlabí

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Objednání léčiv na léto 2023

Kdo má zájem o letní léčivi (Formidol, Gabon,…) nahlásit do 31.3.2023

Gabon PF 90 mg nebude pro rok 2023 možné objednat vzhledem k častěji se vyskytující rezistenci na tau-fluvalinát.

Seznam léčiv k objednání za dotovanou cenu:

#AktivníNázevBaleníHmotnost:CenaDotovaná cena
11AnoAcetonlahev 1 litr0,8 kg145,00 Kč145,00 Kč
17NeBEE-SAFE 30/750 ml30 ml koncentrátu v 750 ml dóze s aplikátorem0,111 kg129,00 Kč104,00 Kč
15NeBEE-SAFE 5 llahev 5 l5,4 kg4 660,00 Kč3 728,00 Kč
23NeBEE-SAFE 500 mllahev 500 ml0,6 kg830,00 Kč664,00 Kč
14NeBEE-SAFE 600 mllahev 600 ml0,8 kg999,00 Kč800,00 Kč
18NeBEE-SAFE SET 600 ml + 750 ml aplikátorlahev 600 ml + 750 ml aplikátor1 kg1 050,00 Kč840,00 Kč
21AnoFormicPro 68,2 g proužky do úlů pro včelybalení 60 proužků10 kg4 748,00 Kč2 374,00 Kč
22AnoFormicPro 68,2 g proužky do úlů pro včelybalení 4 proužků0,7 kg369,00 Kč184,50 Kč
24AnoFormicPro 68,2 g proužky do úlů pro včelybalení 20 proužků4 kg1 625,00 Kč812,50 Kč
1AnoFormidol 41 g proužky do úlu (120)karton 120 desek13,25 kg4 980,00 Kč2 490,00 Kč
2AnoFormidol 41 g proužky do úlu (20)karton 20 desek2,4 kg920,00 Kč460,00 Kč
3AnoFormidol 81 g proužky do úlukrabička 4 desky0,6 kg310,00 Kč155,00 Kč
10AnoFumigační pásky1 balení = 50 ks0,04 kg109,00 Kč109,00 Kč
5AnoGabon Flum 4 mg proužky do úlu1 balení = 50 proužků0,16 kg950,00 Kč475,00 Kč
4NeGabon PF 90 mg proužky do úlu1 balení = 50 proužků0,16 kg1 000,00 Kč500,00 Kč
16AnoHáčky na Gabon1 balení = 50 ks0,065 kg80,00 Kč80,00 Kč
8AnoM-1 AER 240 mg/ml koncentrát pro přípravu roztoku k léčebnému ošetření včellahvička 2,5 ml0,04 kg127,00 Kč63,50 Kč
13AnoMasamaril – koncentrát doplňku výživy včelkelímek 100 g0,12 kg269,00 Kč269,00 Kč
9AnoMP 10 FUM 24 mg/ml roztok pro ošetření včelstva fumigací (+ 50 ks fum. pásků)lahvička 5 ml + 50 ks fum. pásků0,083 kg230,00 Kč115,00 Kč
19AnoSouprava pro monitoring roztočů ve včelstvech metodou posypu cukrem1 kyblíček0 kg60,00 Kč60,00 Kč
20AnoTubusy pro zasílání měli k vyšetření1 ks0 kg20,00 Kč20,00 Kč
6AnoVARIDOL 125 mg/ml roztok k léčebnému ošetření včellahvička 5 ml0,043 kg87,00 Kč43,50 Kč
7AnoVARIDOL 125 mg/ml roztok k léčebnému ošetření včel (+ 50 ks fum. pásků)lahvička 5 ml + 50 ks fum. pásků0,083 kg188,00 Kč94,00 Kč
12AnoVarroMed 5 mg/ml + 44 mg/ml disperze do úlulahev 555 ml0,75 kg775,00 Kč387,50 Kč


Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Odevzdání zimní měli

Prosím o odevzdání měli do 6.2.2023

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

PF 2023

Veselé Vánoce a šťastný nový rok přeje ZO ČSV Vrchlabí

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Vyšla novela veterinárního zákona

V částce č. 113/2022 Sb. vyšla 31.8.2022 novela veterinárního zákona – Zákon č. 246/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči. Novela se dotkla i včelařství.

Účinnost zákona byla předpokládána dnem 21. 4. 2021. Z důvodů kovidových opatření se však zákon nedostal na program jednání Parlamentu. Podařilo se to až letos.

Došlo ke zrušení

– povinnosti chovatele, který chová včelstva, neprodleně po zjištění úhynu včelstev na stanovišti včelstev hlásit úhyn nad stanovený limit (25%) krajské veterinární správě.

– povinnosti chovatele vyžádat si veterinární osvědčení k přemísťování včelstev mimo území kraje.

Odůvodnění:

§ Hlášení úhynů nad stanovený limit nebylo v minulosti využíváno, povinnost hlášení úhynů je dána jinými ustanoveními zákona, jednalo se proto o ustanovení duplicitní.

§ Požadavek na veterinární osvědčení při přesunech byl již dříve zrušen u ostatních hospodářských zvířat. Požadavky na provádění preventivních vyšetření u včel stanovené v platné Metodice kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace poskytují dostatečné informace o nákazové situaci, a to dokonce ve větší míře než vyšetření, kterými bylo podmíněno vydání veterinárního osvědčení. Povinnost vyšetření včelstev na MVP se rozšířila a platí pro přesuny delší než 3 km (bývalo 10 km). Případné nedodržení požadavku na veterinární osvědčení před přemístěním je Státní veterinární správou obtížně zjistitelné a prokazatelné, v praxi bývá zjišťováno výjimečně, a to většinou zpětně na podnět třetí osoby. Není tedy dosaženo původního účelu tohoto ustanovení, tj. zabránit přesunům u chovatelů s neznámým nákazovým statusem. Chovatelé by si měli sami ve vlastním zájmu vyžádat informace o zdravotním stavu včelstev od chovatele, od kterého si zamýšlejí koupit oddělek/matky doložením provedených vyšetření.

Zákon nabyde účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, tj. po jeho uveřejnění ve Sbírce zákonů. Konkrétně jde o 1.10.2022.

Změny v zákoně se musí promítnout i do prováděcích předpisů. Proto již probíhají přípravy změn vyhlášky č. 18/2018 Sb., o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel.

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Hlášení včelstev a 1.D dotace

1/ Nezapomeňte do 15.9.2022 (hlavně ne před 1.9.) nahlásit počty včelstev na ČMSCH v Hradištku – elektronicky nebo poštou.

2/ Do 15.10.2022 předat žádost o dotaci 1.D – osobně, případně nechat v mé poštovní schránce – doma , případně v mé provozovně.

Děkuji

Roman Frána – předseda ZO ČSV Vrchlabí

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Diagnostika- hniloba včelího plodu

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Hniloba včelího plodu 6/2022

Přátelé včelaři,

bohužel i letos byla potvrzena nákaza hnilobou včelího plodu na našem území.

V pátek 10.6.2022 byla laboratorně potvrzena ve Vrchlabí – Podhůří. Tentýž den jsem byl osloven včelařem v Hořejším Vrchlabí a zde je také podezření na hnilobu. Bude se v pondělí řešit s veterinou.

Prosím při kontrole včelstev se zaměřte na příznaky této nákazy. V případě podezření, kontaktujte veterinární správu.

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář