Jak začít včelařit

Co je třeba udělat v počátcích včelaření

1. Zvážit, zda mám pro chov včel potřebné podmínky. Nejdůležitější je mít vhodné stanoviště včelstev, vyhovující jak snůškovými podmínkám, snadnou přístupností a ne v neposlední řadě nehrozící sousedskými spory.

2. Pořídit si základní pomůcky, viz níže.

3. Pořídit si včelstva, nejlépe ve formě nákupu oddělků od některého ze šlechtitelských chovů. Ty se jednak věnují intenzivní šlechtitelské práci zaměřené na doprovodné vlastnosti včel, zvláště na mírnost, jednak jsou pod stálou veterinární kontrolou, zabezpečujíc dobrý zdravotní stav včelstev. Jejich seznam naleznete vždy v květnovém čísle časopisu Včelařství, na internetových stránkách www.vcelarstvi.cz i v inzertní části časopisu. Optimálním počet včelstev, se kterými je vhodné začínat je pět. Této počet ještě neznamená větší potřebu času, umožňuje ale řešit některé problémy ke kterým může v průběhu roku dojít chovatelskými zásahy a dochází k lepšímu rozdělení režijních nákladů.

4. V okamžiku, kdy projevíte zájem o chov včel, je vhodné stát se členem Českého svazu včelařů. V místní organizaci naleznete lidi, kteří Vám budou moci poradit na místě, případně nad vámi převzít „patronát“, znají situaci v místě a to jak možnosti umístění včelstev, tak třeba to, zda někdo ze včelařů neprodává včelstva, případně některé pomůcky. Jako člen ČSV také začnete dostávat odborný časopis Včelařství, budete se moci účastnit různých kurzů a přednášek, pořádaných organizací, pomohou Vám s léčením včelstev, bude se na Vás vztahovat svazové úrazové pojištění a svépomocný fond. Adresu na Vám nejbližší´základní organizaci Vám rádi sdělí na sekretariátu RV ČSV, Křemencova 8, 115 24 Praha 1, tel. 224 934 082, e-mail: info@vcelarstvi.cz .

5. Když začnete chovat včely, tak také musíte splnit své zákonné povinnosti, tj. nahlásit stanoviště včelstev a přihlásit se do evidence u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. Hradištko pod Medníkem, e-mail uevcely@cmsch.cz.

Základní potřeby a pomůcky

1. Úly, v současné době nemá význam uvažovat o použití jiných než nástavkových úlů. V žádném případě nelze doporučit nákup použitých úlů ani použití úlů věnovaných. Jedná se o velké zdravotní riziko, úly mohou obsahovat původce různých onemocnění včel, mohou být natřeny neekologickými barvami, být ve špatném technickém stavu.

2. Medomet – je lepší koupit nový, ale lze si i pořídit zachovalý použitý.

3. Ochranné pomůcky – kukla nebo klobouk včelařské rukavice.

4. Drobné pomůcky – dýmák, rozpěrák atd.

Základy bezpečnosti práce

1. Ověřit si, zda nejste alergickými na včelí bodnutí, nejjednodušším způsobem je nechat se bodnout včelou a to dvakrát v určitém časovém rozestupu. Alergickou reakcí ale není běžný otok a zarudnutí pokožky do plochy dvou mužských dlaní.
2. Poradit se s lékařem a pro návštěvy mít na včelnici k dispozici základní „balíček první pomoci“ obsahující některé jednoduše aplikovatelné léky tlumící alergické reakce.
3. Používat ochranné pomůcky, minimálně kuklu nebo včelařský klobouk, ostatní ochranné pomůcky jako například rukavice mít vždy k dispozici v dosahu.
4. Vždy pracovat s rozmyslem, nedělat prudké pohyby.
5. Včelnici mít uspořádanou podle ergonomických zásad.
6. Mimořádnou pozornost věnovat práci s dřevoobráběcími stroji.